Loading...
info@tetraco.ba + 387-32-205-607

SGI Filteri

MOBILNOST - ZAŠTITA OKOLIŠA
Sa SGI filterom smanjujete zagađenje, čistite vaš motor i smanjujete potrošnju goriva

Nova inovativna tehnologija
SGI filter – inovativno rješenje
SGI filter je uređaj koji se može naknadno ugraditi u sva vozila i agregate sa benzinskim i dizel motorima kao i u sisteme za grijanje na ulje.
SGI filter intervenira prije sagorijevanja i poboljšava ga. Ovo inovativno rješenje na taj način
prevazilazi trenutno stanje tehnologija.

SGI filter: win-win tehnologija
Čini proces sagorevanja:
- ekološki prihvatljivijim
- moćnijim
- efikasnijim
Takođe, čestice čađi skoro potpuno sagorevaju

Mobilnost i zaštita okoliša
SGI filter značajno reducira zagađenje i poboljšava izduvne gasove
• Smanjenje emisije CO2 za cca. 10
• Smanjenje emisije azotnih oksida do 10%
• Smanjenje ugljovodonika za cca. 30%
• Smanjenje fine prašine i čestica čađi za 80% i više
• Smanjenje ugljen monoksida (CO) do 97,7%-20%

Radimo zajedno s našim ovlaštenim ugovornim distributerima i servisima širom svijeta

Područja primjene SGI filteraZnačajno smanjuje opterećenje čađi na ventilu za recilkulaciju izduvnih gasova (EGR ventil)
Dodatne prednosti SGI filtera:
- Prosječno smanjenje potrošnje goriva za cca. 10-20%, kako za benzinske tako i za dizelmotore
- Zaštita ventila za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR ventil) od prerane kontaminacije
- Povećanje obrtnog momenta i snage motora
- Jednostavna, brza i nekomplicirana instalacija
- Nije potrebno TÜV prihvatanje i registracija u dokumentima vozila
- Produženje vijeka trajanja motora i izduvnog sistema
- Potpuno bez održavanja kada je pravilno instaliran
- Veoma dug radni vijek SGI filtera 250.000km-300.000km
- Fleksibilna upotreba
- Visoka ekonomska efikasnost

Ništa na svijetu nije tako moćno kao ideja, čije je vrijeme došlo.
Victor Hugo

Kvalitet i pouzdanost
NAŠA USLUGA
- Tehnički konsalting
- Podrška u pogledu funkcije i instalacije od strane naših stručnjaka za proizvode na različitim tržištima
- Tržišna i korisnička podrška
- Vlastiti međunarodni prodajni tim sa višejezičnim kontakt osobama
- Organizacija i implementacija
- Globalne tehničke obuke na raznim jezicima

Generalni distributer za BiH
Tetraco d.o.o.
Safeta Hadžihasića 4
74260 Tešanj
+387 61 355 626
info@tetraco.ba
www.tetraco.ba
www.sgi-filter.de
https://www.youtube.com/@schroedergreeninnovation744

Scroll to Top