Loading...
info@tetraco.ba + 387-32-205-607

O nama

TETRACO

Tetraco je kompanija za prodaju komponenti motora na svjetskom tržištu, specijalizirana za asortiman europskih proizvođaća automobila teškog teretnog programa.

Naše komponente dijelova motora se proizvode na internacionalnim lokacijama od strane specijaliziranih proizvođaća dijelova motora čime garantujemo visokokvalitetan i siguran proizvod.

Snažno smo uključeni u razvoj novih proizvoda i sa svojim klijentima pronalazimo rješenja za bilo koji problem ili zadatak koji vodi do bolje tržišne pozicije za obje strane.

Naša filozofija poslovanja je da uz pristupačnost naših proizvoda na svjetskom tržištu putem lokacijskih centara nudimo kvalitetan i pouzdan servis prema klijentima.

 

Opšti uslovi prodaje

 • Narudžbe kupca moraju biti potvrđene od strane prodavca u pisanoj formi sa potvrđenim rokom isporuke od strane prodavca.
 • Izmjene narudžbe kao i ostalih sporazumi vezani za isporuku će biti obavezujući samo nakon što ih prodavac potvrdi u pisanoj formi.
 • Dokumentacije koje se odnose na težinu, dimenzije, uzorke itd. sadržani u ponudama su samo približne specifikacije i ne predstavljaju garantovane kvalitete. Prodavac ima pravo da odstupi od opisa u ponudi i u mjeri u kojoj ova odstupanja nisu fundamentalne ili značajne prirode.
 • Ukoliko se roba proizvodi prema kupčevim crtežima, samo crteži koje je uradio kupac i odobrio prodavac će biti validni. Odstupanja od odobrenih crteža moraju se zasebno dogovoriti i eventualni dodatni troškovi u vezi s tim će biti nadoknadjeni prodavcu.
 • Prodavac nije u obavezi za datum isporuke ili rok isporuke kada kupac ne ispunjava svoje obaveze u pravom trenutku (da izvrši predviđena plaćanja, da obezbedi tražene dokumente itd.). Odgovor na neizvršenje isporuke ostaje rezervisan.
 • Pošiljka se otprema na rizik kupca. Izuzev ako drugačije nije dogovoreno rizik prelazi na kupca najkasnije po otpremi robe, čak i ako prodavac izvrši dodatne usluge.
 • Ukoliko nije drugačije dogovoreno, smatraće se da je datum isporuke ili rok isporuke poštovan kada je prodavac učinio robu dostupnom na dogovorenoj lokaciji.
 • U slučaju reklamacije prodavac ima pravo da odluči da li ispraviti grešku ili dati novu robu.
 • Garancijski rok ističe nakon godinu dana od primopredaje robe, osim ako su garancijski zahtjevi zasnovani na grubom nepažnjom ili kršenju obaveze od strane prodavca.
 • Originalne reference u ovom katalogu su samo indikativnog značenja.
 • Proizvodi u katalogu nisi originalni ali potpuno odgovaraju i adekvatna su zamjena originalnim.
Scroll to Top